REGULAMIN

SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SNOWBOARDOWEJ
SNOW4FUN

1. Lekcja trwa 55 minut

2. Klienci szkoły narciarskiej spotykają się z instruktorem w biurze szkoły, chyba że instruktor w porozumieniu z kursantem ustalą inaczej
• Osoby początkujące, które nie potrafią samodzielnie zahamować i skręcić
Biuro szkoły Snow4Fun ul. Turystyczna 18
Stok Nartolandia wyciąg bardzo łatwy 50m i łatwy 150m,
• Osoby, które potrafią samodzielnie zahamować i skręcić
Biuro szkoły Snow4Fun ul. Turystyczna 28 przeszklony budynek
Ski Arena Szrenica 1,5km trasa łatwa Puchatek i inne trasy – trudniejsze

3. Płatność za szkolenie regulujemy w biurze szkoły j/w, maksymalnie na 10min przed umówionymi zajęciami. Kursant otrzymuje potwierdzenie zapłaty, które przekazuje instruktorowi. Jest również możliwość płatności u instruktora po zajęciach, po wcześniejszym ustaleniu tego z biurem szkoły.

4. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

5. Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia

6. Lekcje z pakietu 5+1 gratis mogą wykorzystać osoby z rodziny.

7. Ceny nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągu i wypożyczenie sprzętu.
Klienci szkoły otrzymują :
• 20% rabatu w wypożyczalni www.paulosport.pl za okazaniem wizytówki Snow4Fun
• 25% rabatu na karnet podczas szkolenia na stoku NARTOLANDIA – karnet kupowany jest wraz z instruktorem
• na stoku SkiArena Szrenica dzieci do skończonego 6 roku życia jeżdżą gratis

8. Dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor może odmówić udzielenia szkolenia w przypadku braku kasku. Szkoła Snow4Fun zaleca noszenie kasku KAŻDEMU użytkownikowi stoku.

9. Szkoła narciarska i snowboardowa wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

10. Szkoła Snow4Fun nie odpowiada za stan techniczny sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.

11. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy kursant jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.

?