ul.Turystyczna 18 i 24a 58-580 Szklarska Poręba
biuro@snow4fun.pl

Obowiązek zakładania kasku, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

SZKOŁA NARCIARSKA I SNOWBOARDOWA

Obowiązek zakładania kasku, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

Pamiętajmy o bezpieczeństwie! Podczas przygotowań do wyjazdu na narty należy pomyśleć o kasku, możemy go kupić lub wypożyczyć. Zalecamy aby każdy narciarz i snowboardzista jeździł w kasku dla własnego bezpieczeństwa.
W Polsce od 31 grudnia 2011 roku używanie kasku jest obowiązkowe do ukończenia 16 roku życia. Reguluje to ustawa z 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, której art 29. mówi:
„Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.”
Za niestosowanie się do tych przepisów grozi kara grzywny.
Zarówno Unia Europejska, jak i Międzynarodowa Federacja Narciarstwa nie reguluje sprawy obowiązku używania kasków narciarskich. Międzynarodowa Federacja Narciarstwa tylko zaleca a nie nakazuje stosowania takich kasków przez osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding. Nakaz noszenia kasku regulują przepisy poszczególnych krajów lub ośrodków narciarskich, dla przykładu:
– we Włoszech obowiązek używania kasków (posiadających homologację) mają dzieci do 14. roku życia od 1 stycznia 2005 roku. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku opiekun może zapłacić do 150 € mandatu
– w Austrii wprowadzono w 2010 r. obowiązek używania kasków przez dzieci do 15. roku życia
– w Norwegii i Słowenii istnieje obowiązek stosowania kasków przez dzieci do 13. roku życia
Nasza szkoła zaleca używanie kasku wszystkim uczestnikom stoków narciarskich, bez względu na wiek.